AromaticFarm header home@2x
earthsafe logo
AromaticFarm HL 1 2x

สร้างสมดุลให้ชีวิตด้วยมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ที่เติบโตท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมอันบริสุทธิ์ ให้คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติเต็มๆ ลูก พร้อมคืนสมดุลสู่ธรรมชาติด้วยกรรมวิธีการปลูกที่ปราศจากสารเคมี 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

AromaticFarm home HL 2

การทำเกษตรในแบบของ Aromatic Farm คือ การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือ ยาฆ่าแมลง และหันมาเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เพื่อให้ทั้งชีวิต ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมเติบโต ไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ และการผสมผสานความรู้ด้านการเกษตรในแง่มุมต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

AromaticFarm home HL 3
AromaticFarm bug

เพราะธรรมชาติเท่านั้นที่เข้าใจกันได้ดีที่สุดเราจึงดูแลมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ของเราด้วยวิถีของธรรมชาติ

ชันโรง กำลังสำคัญที่คอยผสมเกสร จนต้นมะพร้าวน้ำหอม ออกผลเป็นมะพร้าวน้ำหอมลูกใหญ่ คุณภาพดี ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเร่ง

แตนเบียน เปรียบเสมือนหน่วยเฝ้าระวัง คอยกำจัดศัตรูพืช และดูแลมะพร้าวให้เติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์สวย พร้อมให้ทุกคนได้รับประทาน

AromaticFarm coconut water
AromaticFarm home HL 4
AromaticFarm localWisdom

นำภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) มาผสาน เข้ากับเทคโลโนยีที่ทันสมัย (Modernization) เพื่อผลผลิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและ มาตรฐานสูงสุด

เก็บข้อมูลด้วย QR Code เราเฝ้าสังเกตและบันทึกรายละเอียด การเติบโตของมะพร้าวน้ำหอมทุกต้นด้วยระบบ QR Code เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและควบคุมคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม

Previous
Next
AromaticFarm home HL 5
AromaticFarm home HL 5 mobile

Aromatic Farm ของเราเริ่มต้นจากความตั้งใจของพี่ออน ที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของสวนมะพร้าวน้ำหอม ในตอนแรก Aromatic Farm เป็นสวนเดียวในย่านนี้ ที่ใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ 100% ท่ามกลางสวนรอบข้างที่ยังนิยมการเกษตรแบบเคมีอยู่ กว่า 3 ปีที่เราทุ่มเทความใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอนการดูแลมะพร้าวน้ำหอม จนวันนี้ความฝันในตอนแรกของพี่ออน ก็ได้เติบโตขึ้น จากที่แค่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง กลายเป็นความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้ และเชิญชวนคนในชุมชนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพราะเรารู้ดีว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร คือกำไรที่การเกษตรแบบเคมีนั้นให้ไม่ได้ ผลลัพธ์ที่เราได้ คือผลผลิตคุณภาพที่ไม่ใช่แค่อร่อย แต่ยังดีต่อผู้บริโภค พร้อมด้วยความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กรที่มอบให้ ผ่านรางวัลและตำแหน่งอันมีเกียรติ อาทิ

AromaticFarm 100organic
AromaticFarm home HL 6

การทำเกษตรในแบบของ Aromatic Farm คือ การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง และหันมาเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เพื่อให้ทั้งชีวิต ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ และการผสมผสานความรู้ด้านการเกษตรในแง่มุมต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

XvqHoR
earthsafe logo

GI – การันตีความหวานสดชื่น แบบมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแท้ๆ
Earth Safe – ผลผลิตภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์  มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและธรรมชาติ